• CODELCO AS

  Telefon: +47 91 86 18 95 
  E-post: info@codelco.no


  Besøksadresse: Frolandsveien 6, 4847 Arendal
  Postadresse: Pb 1512 Stoa, 4856 Arendal


 • Om oss

  Vi ble etablert i 1968. Den gang som nå var Codelco distributør av L'Orange dieselinnsprøytning. Vi har i hele perioden vært leverandør til norske maskinprodusenter og sluttbrukere.

  På nittitallet kom Østereng gruppen inn som ny eier. Codelco var den gang en betydelig distributør av datamonitorer. Codelco ble fusjonert med Jakob Hatteland data, og ble Hattelco. Hattelco omsatte i toppårene for over en milliard i datautstyr. I 2004 solgte Østereng seg ut av Hattelco, og tok med seg opprinnelige Codelco som en del av oppgjøret. I tillegg til opprinnelig virksomhet har vi siden 2013 vært en forhandler for Atlas Copco. Vi leverer i dag hele produkt rangen fra Atlas.